ZipArchive::unchangeArchive

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeArchiveRevert all global changes done in the archive

Opis

ZipArchive::unchangeArchive ( void ) : bool

Revert all global changes to the archive. For now, this only reverts archive comment changes.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top