ZipArchive::setCommentIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.4.0)

ZipArchive::setCommentIndexSet the comment of an entry defined by its index

Opis

ZipArchive::setCommentIndex ( int $index , string $comment ) : bool

Set the comment of an entry defined by its index.

Parametry

index

Index of the entry.

comment

The contents of the comment.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Open an archive and set a comment for an entry

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->setCommentIndex(2'new entry comment');
    
$zip->close();
    echo 
'ok';
} else {
    echo 
'failed';
}
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top