ZipArchive::deleteName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::deleteNameDelete an entry in the archive using its name

Opis

ZipArchive::deleteName ( string $name ) : bool

Delete an entry in the archive using its name.

Parametry

name

Name of the entry to delete.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Deleting a file and directory from an archive, using names

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test1.zip') === TRUE) {
    
$zip->deleteName('testfromfile.php');
    
$zip->deleteName('testDir/');
    
$zip->close();
    echo 
'ok';
} else {
    echo 
'failed';
}
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top