Yar_Server_Exception::getType

(PECL yar >= 1.0.0)

Yar_Server_Exception::getTypeRetrieve exception's type

Opis

public Yar_Server_Exception::getType ( void ) : string

Get the exception original type threw by server

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

string

Przykłady

Przykład #1 Yar_Server_Exception::getType() example

//Server.php
<?php
class Custom_Exception extends Exception {};

class 
API {
    public function 
throw_exception($name) {
        throw new 
Custom_Exception($name);
    }
}

$service = new Yar_Server(new API());
$service->handle();
?>

//Client.php
<?php
$client 
= new Yar_Client("http://host/api.php");

try {
    
$client->throw_exception("client");
} catch (
Yar_Server_Exception $e) {
    
var_dump($e->getType());
    
var_dump($e->getMessage());
}

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(16) "Custom_Exception"
string(6) "client"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top