Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Scalar entity styles usable by yaml_parse() callback methods.
YAML_ANY_SCALAR_STYLE (integer)
YAML_PLAIN_SCALAR_STYLE (integer)
YAML_SINGLE_QUOTED_SCALAR_STYLE (integer)
YAML_DOUBLE_QUOTED_SCALAR_STYLE (integer)
YAML_LITERAL_SCALAR_STYLE (integer)
YAML_FOLDED_SCALAR_STYLE (integer)
Common tags usable by yaml_parse() callback methods.
YAML_NULL_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:null"
YAML_BOOL_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:bool"
YAML_STR_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:str"
YAML_INT_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:int"
YAML_FLOAT_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:float"
YAML_TIMESTAMP_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:timestamp"
YAML_SEQ_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:seq"
YAML_MAP_TAG (string)
"tag:yaml.org,2002:map"
YAML_PHP_TAG (string)
"!php/object"
Encoding types for yaml_emit()
YAML_ANY_ENCODING (integer)
Let the emitter choose an encoding.
YAML_UTF8_ENCODING (integer)
Encode as UTF8.
YAML_UTF16LE_ENCODING (integer)
Encode as UTF16LE.
YAML_UTF16BE_ENCODING (integer)
Encode as UTF16BE.
Linebreak types for yaml_emit()
YAML_ANY_BREAK (integer)
Let emitter choose linebreak character.
YAML_CR_BREAK (integer)
Use \r as break character (Mac style).
YAML_LN_BREAK (integer)
Use \n as break character (Unix style).
YAML_CRLN_BREAK (integer)
Use \r\n as break character (DOS style).
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top