Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/yaf.

Windows binaries (DLL files) for this PECL extension are available from the PECL website.

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
0
Anonymous
1 year ago
A new PPA repo has been updated to the latest Yaf.
Available on Ubuntu 18.04, 20.04, 20.10, and 21.04

> sudo add-apt-repository ppa:mikespook/php-yaf
> sudo apt-get update
> sudo apt-get install php-yaf
up
-6
qbhust at gmail dot com
7 years ago
Yaf can be installed from source code by:

cd /path/to/yaf-src/
phpize
./configure
make
sudo make install
up
-15
vick dot qi at yahoo dot com
6 years ago
PHP 5.4.X-5.6.X should intall yaf version 2.3.4
up
-23
mikespook at gmail dot com
8 years ago
Install PHP-YAF to Ubuntu from PPA:

> sudo add-apt-repository ppa:mikespook/php5-yaf
> sudo apt-get update
> sudo apt-get install php5-yaf
up
-29
alex at corretge dot cat
9 years ago
Yaf is an PECL extension, thus you can simply install it by:

pecl install yaf
To Top