Yaf_View_Interface::render

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_View_Interface::renderRender a template

Opis

abstract public Yaf_View_Interface::render ( string $tpl [, array $tpl_vars ] ) : string

Render a template and return the result.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

tpl

tpl_vars

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top