Yaf_Route_Regex::assemble

(Yaf >=2.3.0)

Yaf_Route_Regex::assembleAssemble a url

Opis

public Yaf_Route_Regex::assemble ( array $info [, array $query ] ) : string

Assemble a url.

Parametry

info

query

Przykłady

Przykład #1 Yaf_Route_Regex::assemble()example

<?php

$router 
= new Yaf_Router();

$route  = new Yaf_Route_Regex(
            
"#^/product/([^/]+)/([^/])+#",
            array(
                
'controller' => "product",  //route to product controller,
                
),
            array(),
            array(),
            
'/:m/:c/:a'
        
);

$router->addRoute("regex"$route);

var_dump($router->getRoute('regex')->assemble(
            array(
                
':m' => 'module',
                
':c' => 'controller',
                
':a' => 'action'
                
),
            array(
                
'tkey1' => 'tval1',
                
'tkey2' =>
                
'tval2'
                
)
            )
        );

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(49) "/module/controller/action?tkey1=tval1&tkey2=tval2"

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top