Yaf_Route_Map::route

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Route_Map::routeThe route purpose

Opis

public Yaf_Route_Map::route ( Yaf_Request_Abstract $request ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

request

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top