Yaf_Response_Abstract::getHeader

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Response_Abstract::getHeaderThe getHeader purpose

Opis

public Yaf_Response_Abstract::getHeader ( void ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top