Yaf_Request_Simple::__construct

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Request_Simple::__constructConstructor of Yaf_Request_Simple

Opis

public Yaf_Request_Simple::__construct ([ string $method [, string $module [, string $controller [, string $action [, array $params ]]]]] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top