Yaf_Request_Abstract::setRouted

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Request_Abstract::setRoutedThe setRouted purpose

Opis

public Yaf_Request_Abstract::setRouted ([ string $flag ] ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

flag

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top