Yaf_Request_Abstract::setRequestUri

(Yaf >=2.1.0)

Yaf_Request_Abstract::setRequestUriThe setRequestUri purpose

Opis

public Yaf_Request_Abstract::setRequestUri ( string $uir ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

uir

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top