Yaf_Config_Simple::__construct

(Yaf >=1.0.0)

Yaf_Config_Simple::__constructThe __construct purpose

Opis

public Yaf_Config_Simple::__construct ( array $configs [, bool $readonly = false ] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

configs

readonly

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top