Yaf_Application::getLastErrorNo

(Yaf >=2.1.2)

Yaf_Application::getLastErrorNoGet code of last occurred error

Opis

public Yaf_Application::getLastErrorNo ( void ) : int

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Przykłady

Przykład #1 Yaf_Application::getLastErrorNo()example

<?php
function error_handler($errno$errstr$errfile$errline) {
   
var_dump(Yaf_Application::app()->getLastErrorNo());
   
var_dump(Yaf_Application::app()->getLastErrorNo() == YAF_ERR_NOTFOUND_CONTROLLER);
}

$config = array(
  
"application" => array(
   
"directory" => "/tmp/notexists",
     
"dispatcher" => array(
       
"throwException" => 0//trigger error instead of throw exception when error occure
      
),
  ),
);

$app = new Yaf_Application($config);
$app->getDispatcher()->setErrorHandler("error_handler"E_RECOVERABLE_ERROR);
$app->run();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(516)
bool(true)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top