Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Yaconf Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
yaconf.check_delay 300 PHP_INI_SYSTEM
yaconf.directory /tmp/conf/ PHP_INI_SYSTEM

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

yaconf.check_delay integer

In which interval Yaconf will detect ini file's change(by directory's mtime), if it is set to zero, you have to restart php to reloading configurations.

yaconf.directory string

Path to directory which all INI configuration files are placed in.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top