Instalacja

The XMLWriter extension was initially a PECL extension for PHP 5. It was later added to the PHP source (bundled) as of PHP 5.1.2. This extension is enabled by default.

To rozszerzenie jest domyślnie włączone. Może być ono wyłączone za pomocą następującej opcji w czasie kompilacji: --disable-xmlwriter

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top