XMLReader::XML

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::XMLSet the data containing the XML to parse

Opis

public XMLReader::xml ( string $source [, string $encoding [, int $options = 0 ]] ) : bool

Set the data containing the XML to parse.

Parametry

source

String containing the XML to be parsed.

encoding

The document encoding or NULL.

options

A bitmask of the LIBXML_* constants.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. If called statically, returns an XMLReader lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Błędy/Wyjątki

Ta metoda może być wywoływana statycznie, ale spowoduje błąd E_STRICT.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.2.0 encoding and options were added.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top