XMLReader::moveToFirstAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::moveToFirstAttributePosition cursor on the first Attribute

Opis

public XMLReader::moveToFirstAttribute ( void ) : bool

Moves cursor to the first Attribute.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top