XMLReader::close

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::closeClose the XMLReader input

Opis

public XMLReader::close ( void ) : bool

Closes the input the XMLReader object is currently parsing.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top