Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

XML_ERROR_NONE (integer)
XML_ERROR_NO_MEMORY (integer)
XML_ERROR_SYNTAX (integer)
XML_ERROR_NO_ELEMENTS (integer)
XML_ERROR_INVALID_TOKEN (integer)
XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN (integer)
XML_ERROR_PARTIAL_CHAR (integer)
XML_ERROR_TAG_MISMATCH (integer)
XML_ERROR_DUPLICATE_ATTRIBUTE (integer)
XML_ERROR_JUNK_AFTER_DOC_ELEMENT (integer)
XML_ERROR_PARAM_ENTITY_REF (integer)
XML_ERROR_UNDEFINED_ENTITY (integer)
XML_ERROR_RECURSIVE_ENTITY_REF (integer)
XML_ERROR_ASYNC_ENTITY (integer)
XML_ERROR_BAD_CHAR_REF (integer)
XML_ERROR_BINARY_ENTITY_REF (integer)
XML_ERROR_ATTRIBUTE_EXTERNAL_ENTITY_REF (integer)
XML_ERROR_MISPLACED_XML_PI (integer)
XML_ERROR_UNKNOWN_ENCODING (integer)
XML_ERROR_INCORRECT_ENCODING (integer)
XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION (integer)
XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING (integer)
XML_OPTION_CASE_FOLDING (integer)
XML_OPTION_TARGET_ENCODING (integer)
XML_OPTION_SKIP_TAGSTART (integer)
XML_OPTION_SKIP_WHITE (integer)
XML_SAX_IMPL (string)
Holds the SAX implementation method. Can be libxml or expat.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top