Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

XHPROF_FLAGS_NO_BUILTINS (integer)
Used to skip all built-in (internal) functions.
XHPROF_FLAGS_CPU (integer)
Used to add CPU profiling information to the output.
XHPROF_FLAGS_MEMORY (integer)
Used to add memory profiling information to the output.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top