Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

VARNISH_STATUS_SYNTAX (integer)
VARNISH_STATUS_UNKNOWN (integer)
VARNISH_STATUS_UNIMPL (integer)
VARNISH_STATUS_TOOFEW (integer)
VARNISH_STATUS_TOOMANY (integer)
VARNISH_STATUS_PARAM (integer)
VARNISH_STATUS_AUTH (integer)
VARNISH_STATUS_OK (integer)
VARNISH_STATUS_CANT (integer)
VARNISH_STATUS_COMMS (integer)
VARNISH_STATUS_CLOSE (integer)
VARNISH_CONFIG_IDENT (string)
VARNISH_CONFIG_HOST (string)
VARNISH_CONFIG_PORT (string)
VARNISH_CONFIG_TIMEOUT (string)
VARNISH_CONFIG_SECRET (string)
VARNISH_CONFIG_COMPAT (string)
VARNISH_COMPAT_2 (integer)
VARNISH_COMPAT_3 (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top