Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Konfiguracja dotycząca zmiennych
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
unserialize_callback_func NULL PHP_INI_ALL Dostępne od PHP 4.2.0.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

unserialize_callback_func string

Określona funkcja zwrotna, wywoływana gdy unserialize() próbuje użyć niezdefiniowanej klasy. Jeżeli określona funkcja zwrotna nie jest zdefiniowana lub nie jest w stanie stworzyć brakującej klasy, pojawia się ostrzeżenie.

Zobacz także unserialize() oraz autoloading.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top