V8JsException::getJsFileName

(PECL v8js >= 0.1.0)

V8JsException::getJsFileNameThe getJsFileName purpose

Opis

final public V8JsException::getJsFileName ( void ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top