Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Poniższe stałe są przeznaczone do użycia z parse_url() i dostępne są od PHP 5.1.2.

PHP_URL_SCHEME (integer)
PHP_URL_HOST (integer)
Wyświetla nazwę hosta parsowanego URL.
PHP_URL_PORT (integer)
Wyświetla port parsownego URL.
PHP_URL_USER (integer)
Wyświetla użytkownika z parsowanego URL.
PHP_URL_PASS (integer)
Wyświetla hasło z parsowanego URL.
PHP_URL_PATH (integer)
Wyświetla ścieżkę parsowanego URL.
PHP_URL_QUERY (integer)
Wyświetla łańcuch zapytania parsowanego URL.
PHP_URL_FRAGMENT (integer)
Wyświetla fragment (łańcuch za znakiem #) parsownego URL

Następujące stałe są przeznaczone do użycia z http_build_query().

PHP_QUERY_RFC1738 (integer)
Kodowanie jest przeprowadzane zgodnie z » RFC 1738 i typem mediów application/x-www-form-urlencoded, który wymaga aby spacje były kodowane jako znak plus (+).
PHP_QUERY_RFC3986 (integer)
Kodowanie jest przeprowadzane zgodnie z » RFC 3986, a spacje są kodowane używając znaku procenta (%20).
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top