Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

ODBC_TYPE (integer)
ODBC_BINMODE_PASSTHRU (integer)
ODBC_BINMODE_RETURN (integer)
ODBC_BINMODE_CONVERT (integer)
SQL_ODBC_CURSORS (integer)
SQL_CUR_USE_DRIVER (integer)
SQL_CUR_USE_IF_NEEDED (integer)
SQL_CUR_USE_ODBC (integer)
SQL_CONCURRENCY (integer)
SQL_CONCUR_READ_ONLY (integer)
SQL_CONCUR_LOCK (integer)
SQL_CONCUR_ROWVER (integer)
SQL_CONCUR_VALUES (integer)
SQL_CURSOR_TYPE (integer)
SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY (integer)
SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN (integer)
SQL_CURSOR_DYNAMIC (integer)
SQL_CURSOR_STATIC (integer)
SQL_KEYSET_SIZE (integer)
SQL_CHAR (integer)
SQL_VARCHAR (integer)
SQL_LONGVARCHAR (integer)
SQL_DECIMAL (integer)
SQL_NUMERIC (integer)
SQL_BIT (integer)
SQL_TINYINT (integer)
SQL_SMALLINT (integer)
SQL_INTEGER (integer)
SQL_BIGINT (integer)
SQL_REAL (integer)
SQL_FLOAT (integer)
SQL_DOUBLE (integer)
SQL_BINARY (integer)
SQL_VARBINARY (integer)
SQL_LONGVARBINARY (integer)
SQL_DATE (integer)
SQL_TIME (integer)
SQL_TIMESTAMP (integer)
SQL_TYPE_DATE (integer)
SQL_TYPE_TIME (integer)
SQL_TYPE_TIMESTAMP (integer)
SQL_BEST_ROWID (integer)
SQL_ROWVER (integer)
SQL_SCOPE_CURROW (integer)
SQL_SCOPE_TRANSACTION (integer)
SQL_SCOPE_SESSION (integer)
SQL_NO_NULLS (integer)
SQL_NULLABLE (integer)
SQL_INDEX_UNIQUE (integer)
SQL_INDEX_ALL (integer)
SQL_ENSURE (integer)
SQL_QUICK (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top