UI\Draw\Brush\Gradient::delStop

(PHP 7, UI 2.0.0)

UI\Draw\Brush\Gradient::delStopStop Manipulation

Opis

public UI\Draw\Brush\Gradient::delStop ( int $index ) : int

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

index

Zwracane wartości

Total number of stops

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top