UI\Controls\Grid::append

(PHP 7, UI 0.9.9)

UI\Controls\Grid::appendAppend Control

Opis

public UI\Controls\Grid::append ( UI\Control $control , int $left , int $top , int $xspan , int $yspan , bool $hexpand , int $halign , bool $vexpand , int $valign )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

control

The Control to append

left

top

xspan

yspan

hexpand

halign

vexpand

valign

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top