Używanie starego kodu z nowymi wersjami PHP

Obecnie, gdy PHP urósł do rangi popularnego języka skryptowego, istnieje wiele publicznych repozytoriów i bibliotek zawierających kod, który możesz ponownie użyć. Twórcy PHP dołożyli wielu starań o zapewnienie kompatybilności wstecznej, więc skrypt napisany dla starszej wersji uruchomi się (w idealnym wypadku) bez żadnych znian w nowszej wersji PHP. W praktyce, zazwyczaj będą wymagane pewne zmiany.

Dwie z najważniejszych ostatnich zmian, które dotykają starego kodu, są następujące:

  • Dawne tablice $HTTP_*_VARS nie są dostępne od PHP 5.4.0. Następujące tablice superglobalne zostały wprowadzone w PHP » 4.1.0. Są to: $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SERVER, $_FILES, $_ENV, $_REQUEST i $_SESSION.
  • Zewnętrzne zmienne nie są dłużej domyślnie rejestrowane w zakresie globalnym. Innymi słowy, od PHP » 4.2.0 dyrektywa register_globals jest domyślnie ustawiona na off w php.ini. Preferowaną metodą dostępu do tych wartości są tablice superglobalne wspomniane wyżej. Starsze skrypty, książki i poradniki mogą zakładać że dyrektywa ta wciąż jest ustawiona na on. Gdyby tak było, moglibyśmy przykładowo, użyć zmiennej $id z adresu URL http://www.example.com/foo.php?id=42. Niezależnie od tego czy dyrektywa jest włączona czy nie, dostępna jest zmienna $_GET['id'].
Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących tych zmian, zapoznaj się z rozdziałem zmienne predefiniowane i linkami w nim zawartymi.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top