Transliterator::listIDs

transliterator_list_ids

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::listIDs -- transliterator_list_idsGet transliterator IDs

Opis

Styl obiektowy

public static Transliterator::listIDs ( void ) : array

Styl proceduralny

transliterator_list_ids ( void ) : array

Returns an array with the registered transliterator IDs.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

An array of registered transliterator IDs on success, lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top