Transliterator::getErrorMessage

transliterator_get_error_message

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::getErrorMessage -- transliterator_get_error_messageGet last error message

Opis

Styl obiektowy

public Transliterator::getErrorMessage ( void ) : string

Styl proceduralny

transliterator_get_error_message ( Transliterator $trans ) : string

Gets the last error message for this transliterator.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

trans

Zwracane wartości

The error message on success, or FALSE if none exists, or on failure.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top