Transliterator::getErrorCode

transliterator_get_error_code

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::getErrorCode -- transliterator_get_error_codeGet last error code

Opis

Styl obiektowy

public Transliterator::getErrorCode ( void ) : int

Styl proceduralny

transliterator_get_error_code ( Transliterator $trans ) : int

Gets the last error code for this transliterator.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

trans

Zwracane wartości

The error code on success, or FALSE if none exists, or on failure.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top