Transliterator::createInverse

transliterator_create_inverse

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::createInverse -- transliterator_create_inverseCreate an inverse transliterator

Opis

Styl obiektowy

public Transliterator::createInverse ( void ) : Transliterator

Styl proceduralny

transliterator_create_inverse ( void ) : Transliterator

Opens the inverse transliterator.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns a Transliterator object on success, or NULL on failure

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top