Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/trader.

A DLL for this PECL extension is available under » http://windows.php.net/downloads/pecl/releases/trader/.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top