TokyoTyrantTable::genUid

(PECL tokyo_tyrant >= 0.1.0)

TokyoTyrantTable::genUidGenerate unique id

Opis

public TokyoTyrantTable::genUid ( void ) : int

Generates an unique id inside the table database. In table databases rows are referenced using a numeric primary key.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns an unique id or throws TokyoTyrantException on error

Przykłady

Przykład #1 TokyoTyrantTable::genUid() example

<?php
$tt 
= new TokyoTyrantTable("localhost"1122);

echo 
$tt->genUid();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

4

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top