Stałe predefiniowane

Gdy rozszerzenie zostało skompilowane z PHP lub załadowane dynamicznie, tokeny wymienione w Lista tokenów parsera są zdefiniowane jako stałe.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top