Lista obsługiwanych stref czasowych

Spis treści

Tutaj znajdziesz kompletną listę stref czasowych obsługiwanych przez PHP, co oznacza, że mogą być użyte np. w date_default_timezone_set().

Informacja: Najnowsza wersja bazy danych stref czasowych może być zainstalowana przez PECL » timezonedb.

Informacja: Ta lista jest oparta o wersję bazy danych stref czasowych 2020.1.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top