tidyNode::isPhp

(PHP 5, PHP 7)

tidyNode::isPhpSprawdza, czy węzeł jest kodem PHP

Opis

tidyNode::isPhp ( void ) : bool

Informuje, czy węzeł jest kodem PHP.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli bieżący węzeł jest kodem PHP, w przeciwnym przypadku zwraca FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Wyodrębnienie kodu PHP ze złożonego dokumentu HTML

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>tytuł</title>'; ?>
<# 
  /* kod JSTE */
  alert('Witaj świecie'); 
#>
</head>
<body>

<?php
  // kod PHP
  echo 'Witaj świecie!';
?>

<%
  /* kod ASP */
  response.write("Witaj świecie!")
%>

<!-- Komentarz -->
Witaj świecie
</body></html>
Poza HTML
HTML;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

get_nodes($tidy->html());

function 
get_nodes($node) {

    
// sprawdza, czy bieżący węzeł jest typu, o który pytamy
    
if($node->isPhp()) {
        echo 
"\n\n# php node #" . ++$GLOBALS['num'] . "\n";
        echo 
$node->value;
    }

    
// sprawdza, czy bieżący węzeł posiada potomków
    
if($node->hasChildren()) {
        foreach(
$node->child as $child) {
            
get_nodes($child);
        }
    }
}

?>

Powyższy przykład wyświetli:

# węzeł PHP #1
<?php echo '<title>tytuł</title>'; ?>

# węzeł PHP #2
<?php
  // kod PHP
  echo 'Witaj świecie!';
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top