tidyNode::isHtml

(PHP 5, PHP 7)

tidyNode::isHtmlSprawdza, czy węzeł jest częścią dokumentu HTML

Opis

tidyNode::isHtml ( void ) : bool

Informuje, czy węzeł jest częścią dokumentu HTML.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli węzeł jest częścią dokumentu HTML, w przeciwnym przypadku zwraca FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Wyodrębnienie kodu HTML ze złożonego dokumentu HTML

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>tytuł</title>'; ?>
<#
  /* kod JSTE */
  alert('Witaj świecie');
#>
</head>
<body>

<?php
  // kod PHP
  echo 'Witaj świecie!';
?>

<%
  /* kod ASP */
  response.write("Witaj świecie!")
%>

<!-- Komentarz -->
Witaj świecie
</body></html>
Poza HTML
HTML;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

get_nodes($tidy->html());

function 
get_nodes($node) {
    
// sprawdza, czy bieżący węzeł jest typu, o który pytamy
    
if($node->isHtml()) {
        echo 
"\n\n# html node #" . ++$GLOBALS['num'] . "\n";
        echo 
$node->value;
    }

    
// sprawdza, czy bieżący węzeł posiada potomków
    
if($node->hasChildren()) {
        foreach(
$node->child as $child) {
            
get_nodes($child);
        }
    }
}

?>

Powyższy przykład wyświetli:

# węzeł HTML #1
<html>
<head>
<?php echo '<title>tytuł</title>'; ?><#
 /* kod JSTE */
 alert('Witaj świecie');
#>
<title></title>
</head>
<body>
<?php
 // kod PHP
 echo 'Witaj świecie!';
?><%
 /* kod ASP */
 response.write("Witaj świecie!")
%><!-- Komentarz -->
Witaj świecie Poza HTML
</body>
</html>

# węzeł HTML #2
<head>
<?php echo '<title>tytuł</title>'; ?><# 
 /* kod JSTE */
 alert('Witaj świecie'); 
#>
<title></title>
</head>


# węzeł HTML #3
<?php echo '<title>tytuł</title>'; ?>

# węzeł HTML #4
<# 
 /* kod JSTE */
 alert('Witaj świecie'); 
#>

# węzeł HTML #5
<title></title>


# węzeł HTML #6
<body>
<?php
 // kod PHP
 echo 'Witaj świecie!';
?><%
 /* kod ASP */
 response.write("Witaj świecie!")
%><!-- Komentarz -->
Witaj świeciePoza HTML
</body>


# węzeł HTML #7
<?php
 // kod PHP
 echo 'Witaj świecie!';
?>

# węzeł HTML #8
<%
 /* kod ASP */
 response.write("Witaj świecie!")
%>

# węzeł HTML #9
<!-- Komentarz -->


# węzeł HTML #10
Witaj świecie

# węzeł HTML #11
Poza HTML

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top