tidyNode::hasSiblings

(PHP 5, PHP 7)

tidyNode::hasSiblingsSprawdza, czy węzeł posiada sąsiadów

Opis

tidyNode::hasSiblings ( void ) : bool

Informuje, czy węzeł posiada sąsiadów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli węzeł posiada sąsiadów, w przeciwnym przypadku zwraca FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Przykład tidyNode::hasSiblings()

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>tytuł</title>'; ?>
<#
  /* kod JSTE */
  alert('Witaj świecie');
#>
</head>
<body>

<?php
  // kod PHP
  echo 'Witaj świecie!';
?>

<%
  /* kod ASP */
  response.write("Witaj świecie!")
%>

<!-- Komentarz -->
Witaj świecie
</body></html>
Poza HTML
HTML;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

// znacznik html
var_dump($tidy->html()->hasSiblings());

// znacznik head
var_dump($tidy->html()->child[0]->hasSiblings());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
bool(true)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top