tidyNode::getParent

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7)

tidyNode::getParentZwraca rodzica bieżącego węzła

Opis

tidyNode::getParent ( void ) : tidyNode

Zwraca rodzica bieżącego węzła.

Przykłady

Przykład #1 Przykład tidyNode::hasChildren()

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>title</title>'; ?>
<# 
  /* kod JSTE */
  alert('Hello World'); 
#>
 </head>
 <body>
 Hello World
 </body>
</html>

HTML;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

$node $tidy->html()->child[0]->child[0];

var_dump($node->getparent()->name);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

string(4) "head"

Zwracane wartości

Zwraca tidyNode jeśli węzeł posiada rodzica, w przeciwnym przypadku zwraca NULL .

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top