Throwable::getTrace

(PHP 7)

Throwable::getTraceZwraca ślad stosu

Opis

abstract public Throwable::getTrace ( void ) : array

Zwraca ślad stosu jako tablicę.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca ślad stosu jako tablicę, w takim samym formacie jak debug_backtrace().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top