Throwable::getMessage

(PHP 7)

Throwable::getMessagePobiera wiadomość

Opis

abstract public Throwable::getMessage ( void ) : string

Zwraca wiadomość powiązaną z rzuconym obiektem.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca wiadomość powiązaną z rzuconym obiektem.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top