Throwable::getCode

(PHP 7)

Throwable::getCodeZwraca kod wyjątku

Opis

abstract public Throwable::getCode ( void ) : int

Zwraca kod błędu powiązany z rzuconym obiektem.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca kod wyjątku jako integer w wypadku Exception, ale możliwe są inne typy w klasach dziedziczących poException (na przykład string w PDOException).

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top