Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

SWOOLE_BASE (integer)
SWOOLE_THREAD (integer)
SWOOLE_PROCESS (integer)
SWOOLE_IPC_UNSOCK (integer)
SWOOLE_IPC_MSGQUEUE (integer)
SWOOLE_IPC_PREEMPTIVE (integer)
SWOOLE_SOCK_TCP (integer)
SWOOLE_SOCK_TCP6 (integer)
SWOOLE_SOCK_UDP (integer)
SWOOLE_SOCK_UDP6 (integer)
SWOOLE_SOCK_UNIX_DGRAM (integer)
SWOOLE_SOCK_UNIX_STREAM (integer)
SWOOLE_TCP (integer)
SWOOLE_TCP6 (integer)
SWOOLE_UDP (integer)
SWOOLE_UDP6 (integer)
SWOOLE_UNIX_DGRAM (integer)
SWOOLE_UNIX_STREAM (integer)
SWOOLE_SOCK_SYNC (integer)
SWOOLE_SOCK_ASYNC (integer)
SWOOLE_SYNC (integer)
SWOOLE_ASYNC (integer)
SWOOLE_KEEP (integer)
SWOOLE_EVENT_READ (integer)
SWOOLE_EVENT_WRITE (integer)
SWOOLE_VERSION (string)
SWOOLE_AIO_BASE (integer)
SWOOLE_AIO_LINUX (integer)
SWOOLE_FILELOCK (integer)
SWOOLE_MUTEX (integer)
SWOOLE_SEM (integer)
SWOOLE_RWLOCK (integer)
WEBSOCKET_OPCODE_TEXT (integer)
WEBSOCKET_OPCODE_BINARY (integer)
WEBSOCKET_OPCODE_PING (integer)
WEBSOCKET_STATUS_CONNECTION (integer)
WEBSOCKET_STATUS_HANDSHAKE (integer)
WEBSOCKET_STATUS_FRAME (integer)
WEBSOCKET_STATUS_ACTIVE (integer)
SWOOLE_FAST_PACK (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top