Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Swoole Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
swoole.aio_thread_num 2 PHP_INI_ALL
swoole.display_errors On PHP_INI_ALL
swoole.fast_serialize Off PHP_INI_ALL
swoole.unixsock_buffer_size 8388608 PHP_INI_ALL
swoole.use_namespace On PHP_INI_SYSTEM

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

swoole.aio_thread_num integer

POSIX asynchronous I/O thread number

swoole.display_errors string

This determines whether Swoole errors should be printed to the screen.

swoole.fast_serialize string

Whether to enable Swoole fast_serialize.

swoole.unixsock_buffer_size integer

Buffer size of Unix socket.

swoole.use_namespace string

Whether to use PHP namespaces

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top