Swoole\Server::getClientList

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::getClientListGet all of the established connections.

Opis

public Swoole\Server::getClientList ( integer $start_fd [, integer $pagesize ] ) : array

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

start_fd

pagesize

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top