Swoole\Process::daemon

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Process::daemonChange the process to be a daemon process.

Opis

public static Swoole\Process::daemon ([ boolean $nochdir [, boolean $noclose ]] ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

nochdir

noclose

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top