Swoole\Http\Request::rawcontent

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Http\Request::rawcontentGet the raw HTTP POST body.

Opis

public Swoole\Http\Request::rawcontent ( void ) : string

This method is used for the POST data which isn't in the form of `application/x-www-form-urlencoded`.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top